Mehatronika

Edinstvena mehatronična rešitev le pri ABUS Secvest alarmnih sistemih

Mehatronski varnostni elementi imajo nalogo ustaviti vsiljivca že med poskusom vloma

Zaščitite vrata in okna proti fizični sili za več kot eno metrično tono

Ob zaznavi fizične sile vgrajeni mehatronski senzorji sprožijo alarm

Mehatronika Ni izdelkov v tej kategoriji.